Eladó Önkormányzati telkek!

Helyrajzi szám

Telekméret (m2)

Telekár (Ft)

1092

583

583 000 + áfa

1093

928

928 000 + áfa

1094

583

583 000 + áfa

1095

583

583 000 + áfa

1096

1097

928

583

928 000 + áfa

583 000+ áfa

1104

583

583 000 + áfa

1105

928

928 000 + áfa

1106

583

583 000 + áfa

1107

583

583 000 + áfa

1108

928

928 000 + áfa

1109

583

583 000 + áfa

 

Valamennyi megjelölt telek az ingatlan-nyilvántartásban kivett beépítetlen területként van feltüntetve.

A telkek mentén halad a villamosvezeték, továbbá a víz- és szennyvízcsatorna.

A vételárat az adásvételi szerződésben meghatározott, közös megegyezés szerint kialakított határidőn belül, banki átutalással kell megfizetni.

Az adásvételi szerződés megkötésekor vevő a vételár 25 %-ának megfelelő összegű foglalót köteles megfizetni eladó részére.

Pályázataink

Iváncsa Községi Önkormányzata napelemes beruházása
Az energetikahatékonysági fejlesztési terveinkkel összhangban szavazott a Képviselő-testület a „Iváncsa Községi Önkormányzata napelemes beruházása” tárgyú KEOP pályázat benyújtása mellett, melyen 35 798 933 Ft támogatásban részesültünk.
EU fejlesztési pályázat
Dr. Fejérpataky László Általános Iskola és Művészeti Alapiskola felújítása és bővítése
IKT eszközfejlesztés
az iváncsai általános iskolában (TIOP)