Eladó Önkormányzati telkek!

Helyrajzi szám

Telekméret (m2)

Telekár (Ft)

1092

583

1 166 000 + áfa

1093

928

1 856 000 + áfa

1094

583

1 166 000 + áfa

1095

583

1 166 000 + áfa

1096

928

1 856 000 + áfa

1097

583

1 166 000 + áfa

1104

583

1 166 000 + áfa

1105

928

1 856 000 + áfa

1106

583

1 166 000 + áfa

1107

583

1 166 000 + áfa

1108

928

1 856 000 + áfa

1109

583

1 166 000 + áfa

 

Valamennyi megjelölt telek az ingatlan-nyilvántartásban kivett beépítetlen területként van feltüntetve.

A telkek mentén halad a villamosvezeték, továbbá a víz- és szennyvízcsatorna.

A vételárat az adásvételi szerződésben meghatározott, közös megegyezés szerint kialakított határidőn belül, banki átutalással kell megfizetni.

Az adásvételi szerződés megkötésekor vevő a vételár 25 %-ának megfelelő összegű foglalót köteles megfizetni eladó részére.

Pályázataink

Iváncsa Községi Önkormányzata napelemes beruházása
Az energetikahatékonysági fejlesztési terveinkkel összhangban szavazott a Képviselő-testület a „Iváncsa Községi Önkormányzata napelemes beruházása” tárgyú KEOP pályázat benyújtása mellett, melyen 35 798 933 Ft támogatásban részesültünk.
EU fejlesztési pályázat
Dr. Fejérpataky László Általános Iskola és Művészeti Alapiskola felújítása és bővítése
IKT eszközfejlesztés
az iváncsai általános iskolában (TIOP)