Helytörténeti Gyűjtemény

Községünkben 1972-ben kapott működési engedélyt a Helytörténeti Gyűjtemény, mely a kistérség egyetlen közgyűjteménye. Ezerszámra láthatók itt a régészeti leletek, régi térképek, fényképek, községi, termelőszövetkezeti és magánjellegű iratok, fotók, de meghatározóan néprajzi tárgyak: a földművelés, állattenyésztés és az ipar emlékei. Önkormányzati tulajdonú és fenntartású az intézmény, mégis a gyűjteményt létrehozó Fürész Gyula 1991-ben erősíteni kívánta a civil támogatottságot azzal, hogy létrehozta a Helytörténeti Gyűjtemény alapítványát. Ennek célja, hogy a gazdag anyagot a múlandóságtól a lehető legjobban megóvjuk, hogy azt az érdeklődők számára bemutathassuk, s utódainknak örökül hagyjuk. Nagy örömünkre elkészült egy kültéri bemutatóhely, melynek sikeréhez a Leader-pályázat, az Önkormányzat és az alapítvány is hozzájárulhat.

Kontakt: Bircsák Lajosné
Cím: 2454 Iváncsa, Fő u. 115/b
Telefonszám: 25/255-054
Adószám: 18486252-1-07

Pályázataink

Iváncsa Községi Önkormányzata napelemes beruházása
Az energetikahatékonysági fejlesztési terveinkkel összhangban szavazott a Képviselő-testület a „Iváncsa Községi Önkormányzata napelemes beruházása” tárgyú KEOP pályázat benyújtása mellett, melyen 35 798 933 Ft támogatásban részesültünk.
EU fejlesztési pályázat
Dr. Fejérpataky László Általános Iskola és Művészeti Alapiskola felújítása és bővítése
IKT eszközfejlesztés
az iváncsai általános iskolában (TIOP)