Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Létrehozva: 2016. március 16.
Iváncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 29-én (kedden) 17.00 órai kezdettel nyílt képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

A képviselő-testületi ülés helye: az Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének Tanácskozó terme (Iváncsa, Fő u. 61/b)

 

N A P I R E N D :

 

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság beszámolója Iváncsa község közrendjéről és közbiztonságáról a 2015. évben

             Előadó:      Suszter Tamás, rendőrkapitány

                           Dr. Mák Attila, őrsparancsnok

Az Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról szóló beszámoló tárgyalása

             Előadó:        Tatár Szilvia, polgármester

                           Simonné Fischer Ilona, aljegyző           

Iváncsa Községi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

Előadó: Tatár Szilvia, polgármester

A 2016.évre vonatkozó Üzemeltetési Szerződés tervezet elfogadása a Dunaújvárosi Vízi Társulattal

Előadó: Tatár Szilvia, polgármester

Az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyonértékelésével kapcsolatos döntéshozatal

Előadó: Tatár Szilvia, polgármester

Egyebek

 

Iváncsa, 2016.március 16.

 

Tatár Szilvia

 polgármester

Pályázataink

Iváncsa Községi Önkormányzata napelemes beruházása
Az energetikahatékonysági fejlesztési terveinkkel összhangban szavazott a Képviselő-testület a „Iváncsa Községi Önkormányzata napelemes beruházása” tárgyú KEOP pályázat benyújtása mellett, melyen 35 798 933 Ft támogatásban részesültünk.
EU fejlesztési pályázat
Dr. Fejérpataky László Általános Iskola és Művészeti Alapiskola felújítása és bővítése
IKT eszközfejlesztés
az iváncsai általános iskolában (TIOP)