Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Létrehozva: 2016. április 20.
Iváncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 26-án (kedden) 17.00 órai kezdettel nyílt képviselő-testületi ülést, 2016.április 26-án (kedden) 17.30 órai kezdettel közmeghallgatást tart, melyre tisztelettel meghívom.

A képviselő-testületi ülés helye: az Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének Tanácskozó terme (Iváncsa, Fő u. 61/b)

 

N A P I R E N D :

 

Beszámoló a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015.évi tűzvédelmi tevékenységéről

Előadó:Tatár Szilvia, polgármester

 

TOP—2.1.3-15 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében: „Iváncsa Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése” című projekt

Előadó: Tatár Szilvia, polgármester

 

Nyugdíjasok Iváncsai Szervezetének támogatási kérelme

Előadó: Tatár Szilvia, polgármester

 

A Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adonyi Rendőrőrse kérelmének tárgyalása

Előadó: Tatár Szilvia, polgármester

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/651-1/2016. számú törvényességi felhívásának tárgyalása

Előadó: Tatár Szilvia, polgármester, Simonné Fischer Ilona, aljegyző

 

Iváncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.évi költségvetéséről szóló 7/2016. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előadó: Tatár Szilvia, polgármester, Tóthné Győrffy Mária, pénzügyi irodavezető

 

Iváncsa Községi Önkormányzat Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Előadó: Tatár Szilvia, polgármester

 

A Napfény 2001 Nonprofit Kft. hozzájárulás kérése a szakorvosi órák átmeneti szüneteltetéséhez

Előadó: Tatár Szilvia, polgármester

 

 Tatár Szilvia

 polgármester

Pályázataink

Iváncsa Községi Önkormányzata napelemes beruházása
Az energetikahatékonysági fejlesztési terveinkkel összhangban szavazott a Képviselő-testület a „Iváncsa Községi Önkormányzata napelemes beruházása” tárgyú KEOP pályázat benyújtása mellett, melyen 35 798 933 Ft támogatásban részesültünk.
EU fejlesztési pályázat
Dr. Fejérpataky László Általános Iskola és Művészeti Alapiskola felújítása és bővítése
IKT eszközfejlesztés
az iváncsai általános iskolában (TIOP)