Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Létrehozva: 2016. május 18.
Iváncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 31-én (kedden) 17.15 órai kezdettel nyílt képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

A képviselő-testületi ülés helye: az Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének Tanácskozó terme (Iváncsa, Fő u. 61/b)

 

N A P I R E N D :

 

Beszámoló a településen végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról, továbbá a Családsegítő Szolgálat 2015.évi munkájáról, a szociális alapszolgáltatás intézményfenntartó társulás keretei közötti működésének tapasztalatairól

Előadó: Simonné Fischer Ilona, aljegyző, Supliczné Szabó Zita, intézményvezető, Léhner Nikoletta, családgondozó

 

Beszámoló a településen működő felnőtt és gyermek háziorvosi, fogorvosi szolgálatok és védőnői hálózat 2015. évi működéséről

Előadó: Dr. Győri Erzsébet, felnőtt háziorvos, Dr. Khalil Nadir, gyermek háziorvos, Dr. Balogh Flóra, fogorvos, Veszeli Józsefné, védőnő

 

Beszámoló az Iváncsáért Közalapítvány és a Gyermekeinkért Alapítvány 2015. évi működéséről

Előadó: Nagy Ilona, kuratóriumi elnök, Füsi Gyöngyi, alapítványi elnök

 

Venyim Gyümölcse Kft. szerződés módosításának tárgyalása és beszámoló az iváncsai beruházásról

Előadó: Tatár Szilvia, polgármester, Csizmadia György, ügyvezető

 

Együttműködési megállapodás tárgyalása (szennyvíztelep és szennyvízhálózat)

Előadó: Tatár Szilvia, polgármester

         

A Településrendezési terv módosítása a Budapest Kelenföld – Pusztaszabolcs vasútvonal korszerűsítése kapcsán

Előadó: Tatár Szilvia, polgármester

         

Iváncsa Községi Önkormányzat Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Előadó: Tatár Szilvia, polgármester

 

Rendelkezés a települési környezetvédelmi alap felhasználásáról

Előadó: Simonné Fischer Ilona, aljegyző

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltatás által készített éves költségelszámolás elfogadásáról szóló döntés

Előadó: Tatár Szilvia, polgármester

 

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről döntéshozatal

Előadó: Tatár Szilvia, polgármester

 

Pályázati együttműködés a LÉG-ÁRAM Környezetvédelmi Alapítvánnyal, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-1.2.1-15 kódszámú felhívásához kapcsolódó „Védőháló a családokért” elnevezésű projekt kapcsán

Előadó: Tatár Szilvia, polgármester

 

Beszámoló az adóztatásról

Előadó: Tatár Szilvia, polgármester

 

Egyebek

 

 

Tatár Szilvia

polgármester

Pályázataink

Iváncsa Községi Önkormányzata napelemes beruházása
Az energetikahatékonysági fejlesztési terveinkkel összhangban szavazott a Képviselő-testület a „Iváncsa Községi Önkormányzata napelemes beruházása” tárgyú KEOP pályázat benyújtása mellett, melyen 35 798 933 Ft támogatásban részesültünk.
EU fejlesztési pályázat
Dr. Fejérpataky László Általános Iskola és Művészeti Alapiskola felújítása és bővítése
IKT eszközfejlesztés
az iváncsai általános iskolában (TIOP)