Álláshirdetés (igazgató)

Létrehozva: 2016. augusztus 18.
Iváncsa Községi Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. november 1. - 2021. október 31. -ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2454 Iváncsa, Arany János utca 1.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Iváncsa Községi Önkormányzat által fenntartott Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ intézmény vezetése. Az intézmény vezetésével kapcsolatos szakmai és gazdasági feladatok ellátása. A települési rendezvények, állami és nemzeti ünnepek szervezése, a faluház egyéb programjainak szervezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés,
 • Szakmai-vezetői - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

 • Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
 • Büntetlen előélet és cselekvőképesség
 • A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A § (1) vagy 6/B § (1) bekezdésében, 6/G §-ban foglalt képesítési és egyéb követelményeknek való megfelelés, valamint a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A § (1) bekezdés c) pontjában előírt feladatkörökben szerzett legalább 5 éves gyakorlat

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • Település helyi kultúrájának ismerete
 • Civil szervezetek működésének ismerete
 • Táncművészeti vagy néptánc területen szerzett szakmai tapasztalat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G § alapján, az abban foglaltak szerint akkreditált, állmaháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzési kötelezettség igazolása vagy annak elvégzéséről szóló szándéknyilatkozat.
 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (Kjt. 20. § (2c) bekezdés rendelkezésének megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány).
 • A végzettséget igazoló oklevelek másolata.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vezetői megbízással kapcsolatos döntés nyílt ülésen történő tárgyalásához hozzájárul vagy kéri annak zárt ülésen történő tárgyalását.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tatár Szilvia polgármester nyújt, a 25/506-360 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Iváncsa Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (2454 Iváncsa, Fő utca 61. B ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/124-6/2016. , valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról Iváncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 • www.ivancsa.hu - 2016. augusztus 18.
 • Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2016. augusztus 18.
 • Oktatási és Kulturális Közlöny

 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ivancsa.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. augusztus 18.

Pályázataink

Iváncsa Községi Önkormányzata napelemes beruházása
Az energetikahatékonysági fejlesztési terveinkkel összhangban szavazott a Képviselő-testület a „Iváncsa Községi Önkormányzata napelemes beruházása” tárgyú KEOP pályázat benyújtása mellett, melyen 35 798 933 Ft támogatásban részesültünk.
EU fejlesztési pályázat
Dr. Fejérpataky László Általános Iskola és Művészeti Alapiskola felújítása és bővítése
IKT eszközfejlesztés
az iváncsai általános iskolában (TIOP)