Álláshirdetés (igazgató)

Létrehozva: 2016. augusztus 18.
Iváncsa Községi Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. november 1. - 2021. október 31. -ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2454 Iváncsa, Arany János utca 1.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Iváncsa Községi Önkormányzat által fenntartott Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ intézmény vezetése. Az intézmény vezetésével kapcsolatos szakmai és gazdasági feladatok ellátása. A települési rendezvények, állami és nemzeti ünnepek szervezése, a faluház egyéb programjainak szervezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés,
 • Szakmai-vezetői - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

 • Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
 • Büntetlen előélet és cselekvőképesség
 • A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A § (1) vagy 6/B § (1) bekezdésében, 6/G §-ban foglalt képesítési és egyéb követelményeknek való megfelelés, valamint a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A § (1) bekezdés c) pontjában előírt feladatkörökben szerzett legalább 5 éves gyakorlat

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • Település helyi kultúrájának ismerete
 • Civil szervezetek működésének ismerete
 • Táncművészeti vagy néptánc területen szerzett szakmai tapasztalat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G § alapján, az abban foglaltak szerint akkreditált, állmaháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzési kötelezettség igazolása vagy annak elvégzéséről szóló szándéknyilatkozat.
 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (Kjt. 20. § (2c) bekezdés rendelkezésének megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány).
 • A végzettséget igazoló oklevelek másolata.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vezetői megbízással kapcsolatos döntés nyílt ülésen történő tárgyalásához hozzájárul vagy kéri annak zárt ülésen történő tárgyalását.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tatár Szilvia polgármester nyújt, a 25/506-360 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Iváncsa Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (2454 Iváncsa, Fő utca 61. B ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/124-6/2016. , valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról Iváncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 • www.ivancsa.hu - 2016. augusztus 18.
 • Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2016. augusztus 18.
 • Oktatási és Kulturális Közlöny

 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ivancsa.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. augusztus 18.

Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal

Polgármester: Molnár Tibor
E-mail cím: polgarmester@ivancsa.hu

 • Cím: 2454 Iváncsa, Fő utca 61/b
 • Telefon: 25/255-353
 • Telefon: 25/506-360
 • Fax: 25/506-361
 • E-mail cím: hivatal@ivancsa.hu
 
Ügyfélfogadás

 • Hétfő: 8-12 és 13-18 óráig
 • Kedd: 8-12 óráig
 • Szerda: 8-15.30 óráig
 • Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
 • Péntek: 8-12óráig