Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Létrehozva: 2016. szeptember 19.
Iváncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 28-án (szerdán) 17.00 órai kezdettel nyílt képviselő-testületi ülést, tart, melyre tisztelettel meghívom.

A képviselő-testületi ülés helye: az Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének Tanácskozó terme (Iváncsa, Fő u. 61/b)

 

N A P I R E N D :

 

 1. Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásához pályázat benyújtása
 2. „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázati kiírás tárgyalása (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszám)
 3. „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázati kiírás tárgyalása (VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 kódszám)
 4. A településrendezési terv és a Helyi Építési Szabályzat módosításának tárgyalása
 5. DRV Zrt. 2017-2031. évi gördülő fejlesztési terv tárgyalása
 6. Fejér Megyei Kormányhivatal megkeresésének tárgyalása (ügysegédi megállapodás)
 7. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat tárgyalása
 8. Iváncsai Mesepalota Művészeti Óvoda 2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkatervének tárgyalása
 9. Iváncsa, 216/9/A helyrajzi számú ingatlanra érkezett vételi ajánlat tárgyalása
 10. Támogatási kérelmek tárgyalása
 11. 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
 12. Egyebek

 

 

Tatár Szilvia polgármester

Pályázataink

Iváncsa Községi Önkormányzata napelemes beruházása
Az energetikahatékonysági fejlesztési terveinkkel összhangban szavazott a Képviselő-testület a „Iváncsa Községi Önkormányzata napelemes beruházása” tárgyú KEOP pályázat benyújtása mellett, melyen 35 798 933 Ft támogatásban részesültünk.
EU fejlesztési pályázat
Dr. Fejérpataky László Általános Iskola és Művészeti Alapiskola felújítása és bővítése
IKT eszközfejlesztés
az iváncsai általános iskolában (TIOP)