Álláshirdetés (családsegítő asszisztens)

Létrehozva: 2016. október 26.
Az Adonyi Szociális Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet családsegítő asszisztens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2454 Iváncsa, Fő utca 61/B

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális asszisztens a felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával végzi feladatát, szociális segítői feladatok ellátásának segítését.

A szociális problémamegoldásban irányítással és kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik.

A szociális ellátás keretében szabadidős és rekreációs programokat, adományosztást szervez és vezet.

A szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében tevékenykedik.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.        

Pályázati feltételek:

Középfokú képesítés,

Szociális vagy pedagógus asszisztensi végzettség

Számítógép felhasználói szintű ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Középfokú képesítés, szociális vagy pedagógiai asszisztens, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Supliczné Szabó Zita intézményvezető nyújt, a 70/633-60-25 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Személyesen: Supliczné Szabó Zita, Adonyi Szociális Központ, Adony, Kossuth  L. u. 9.

E-mail-en: szocialiskozpont@adony.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 14.

Pályázataink

Iváncsa Községi Önkormányzata napelemes beruházása
Az energetikahatékonysági fejlesztési terveinkkel összhangban szavazott a Képviselő-testület a „Iváncsa Községi Önkormányzata napelemes beruházása” tárgyú KEOP pályázat benyújtása mellett, melyen 35 798 933 Ft támogatásban részesültünk.
EU fejlesztési pályázat
Dr. Fejérpataky László Általános Iskola és Művészeti Alapiskola felújítása és bővítése
IKT eszközfejlesztés
az iváncsai általános iskolában (TIOP)