Tájékoztató ebösszeírásról

Létrehozva: 2017. augusztus 2.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-ában foglalt kötelezettség alapján Iváncsa Község Önkormányzata 2017-ben eb összeírást végez, s az eb tartók által szolgáltatott adatok alapján elektronikus nyilvántartást vezet.

Az Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatalnál szünidei diákmunka keretében foglalkoztatott diákok végzik az összeírást. 
Önkormányzatunkat törvény kötelezi az eb rendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal eb összeírás elvégzésére. 

Fontos tudnivaló, hogy Iváncsa Község Önkormányzata továbbra sem vezeti be az eb rendészeti hozzájárulást, az ún. ebadót. A gazdáknak továbbra sem lesz fizetési kötelezettségük, de kérjük, hogy segítsék a munkánkat az adatlapok kitöltésével.

Az érvényben lévő jogszabályok alapján az eb tulajdonosa vagy tartója KÖTELES az adatlapon feltüntetett adatokat az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Arra a kutyatulajdonosra, aki az adatszolgáltatási kötelezettségnek nem tesz eleget, állatvédelmi bírságot szabható ki. 

Sáfár Gabriella
   jegyző

Pályázataink

Iváncsa Községi Önkormányzata napelemes beruházása
Az energetikahatékonysági fejlesztési terveinkkel összhangban szavazott a Képviselő-testület a „Iváncsa Községi Önkormányzata napelemes beruházása” tárgyú KEOP pályázat benyújtása mellett, melyen 35 798 933 Ft támogatásban részesültünk.
EU fejlesztési pályázat
Dr. Fejérpataky László Általános Iskola és Művészeti Alapiskola felújítása és bővítése
IKT eszközfejlesztés
az iváncsai általános iskolában (TIOP)