Zöldhulladék szállítás

Létrehozva: 2017. szeptember 5.
Tájékoztatás a zöldhulladék szállítás lehetőségéről

Tisztelt Lakosság!

 

Mivel az utóbbi időben megszaporodott a kerti hulladék tüzelésével kapcsolatos bejelentések száma, továbbá lakossági aláírás gyűjtésbe is kezdtek többen, ezért felvettem a kapcsolatot a hulladékszállítást végző Vertikál Zrt- vel.

Azt a tájékoztatást kaptam, hogy havonta egyszer zöldhulladék szállítást végeznek településünkön, amit nagyon kevesen vesznek igénybe.

Ennek talán az lehet az oka, hogy a lakosság nem megfelelően volt tájékoztatva a zöldhulladék szállítás feltételeiről és módjáról amelyek a következők:

-A zöldhulladékot a lakosok a szállítás napján reggel 7 óráig tehetik ki a házak elé a  szolgáltató által rendszeresített biológiailag lebomló zsákban vagy olyan edényben(kuka, hordó  stb.) amit két ember fel tud emelni .

- Az edényen jól láthatóan fel kell tüntetni, hogy ZÖLDHULLADÉK!

- Az ágakat, gallyakat maximum 70 cm hosszban összekötegelve szállítják el.

- A zöldhulladék szállítást a szolgáltató külön erre a célra rendszeresített járattal szállítja el.

- Amennyiben a szállító cég alkalmazottja a  hulladék között oda nem való tárgyat talál, ( veszélyes hulladék, építési hulladék, állati tetem, tűzveszélyes hulladék ) akkor a hulladékot nem szállítják el.

A Vertikál emblémával ellátott zsákot a cég adonyi telephelyén (DÉSZOLG Kft ,Adony Dózsa Gy. u. 64.) átvehetik. Minden szerződéshez éves szinten 8 db jár ingyenesen.

 

Molnár Tibor

polgármester

 

 

Pályázataink

Iváncsa Községi Önkormányzata napelemes beruházása
Az energetikahatékonysági fejlesztési terveinkkel összhangban szavazott a Képviselő-testület a „Iváncsa Községi Önkormányzata napelemes beruházása” tárgyú KEOP pályázat benyújtása mellett, melyen 35 798 933 Ft támogatásban részesültünk.
EU fejlesztési pályázat
Dr. Fejérpataky László Általános Iskola és Művészeti Alapiskola felújítása és bővítése
IKT eszközfejlesztés
az iváncsai általános iskolában (TIOP)