Szociális célú tűzifa támogatás 2017.

Létrehozva: 2017. november 2.
Iváncsa Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 11/2017. (X.31.) önkormányzati rendeletében foglaltakra tekintettel szociális célú tűzifát biztosít azoknak a fával tüzelő személyeknek/családoknak, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, (71.250 Ft-ot).
A támogatás odaítélésénél előnyt élvez az, aki
a) aktív korúak ellátására jogosult és abban részesül,
b) időskorúak járadékára jogosult és abban részesül,
c) lakásfenntartási támogatásra jogosult és abban részesül,
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,
e) három vagy annál több kiskorú gyermeket nevel,
f) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas.

A támogatás iránti igényeket 2017. november 20. napjáig lehet benyújtani az Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatalban (2454 Iváncsa, Fő u. 61/b.).


A szociális tűzifa igénylésére benyújtandó nyomtatvány az alább talált dokumentumban  letölthető vagy az Önkormányzati Hivatalban kérhető.

 

Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal

Kapcsolódó dokumentumok:

Pályázataink

Iváncsa Községi Önkormányzata napelemes beruházása
Az energetikahatékonysági fejlesztési terveinkkel összhangban szavazott a Képviselő-testület a „Iváncsa Községi Önkormányzata napelemes beruházása” tárgyú KEOP pályázat benyújtása mellett, melyen 35 798 933 Ft támogatásban részesültünk.
EU fejlesztési pályázat
Dr. Fejérpataky László Általános Iskola és Művészeti Alapiskola felújítása és bővítése
IKT eszközfejlesztés
az iváncsai általános iskolában (TIOP)