BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2019.

Létrehozva: 2018. október 3.
Iváncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. október 2. napján megtartott ülésén döntött arról, hogy a 2019-es évben is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz.

A TAVALYI ÉVHEZ HASONLÓAN ELŐZETES REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ

(www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx)

A pályázatok rögzítésének és benyújtásának (2454 Iváncsa, Fő u. 61/
B., ügyfélszolgálat) határideje: 2018. november 6. 

A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában) kell benyújtani.

A pályázatok elbírálása 2018. december 6-ig történik meg.

BURSA HUNGARICA „A” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2018 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2019 őszén már nem áll fenn, úgy a 2019/2020. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2018/2019. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

BURSA HUNGARICA „B” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT

A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2019. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben ténylegesen megkezdik.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a www.emet.gov.hu internet címen, és az Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán a 25/506-360-as telefonszámon.

 

Iváncsa, 2018. október 3.

 

                                                                                                                   Sáfár Gabriella

                                                                                                                         jegyző

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal

Polgármester: Molnár Tibor
E-mail cím: polgarmester@ivancsa.hu

  • Cím: 2454 Iváncsa, Fő utca 61/b
  • Telefon: 25/255-353
  • Telefon: 25/506-360
  • Fax: 25/506-361
  • E-mail cím: hivatal@ivancsa.hu
 
Ügyfélfogadás

  • Hétfő: 8-12 és 13-18 óráig
  • Kedd: 8-12 óráig
  • Szerda: 8-15.30 óráig
  • Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
  • Péntek: 8-12óráig