Hírek

Meghívó

Meghívó
2017. november 3.

Szeretettel meghívjuk Önt és családját

a Reformáció 500 éves jubileuma alkalmából tartott ünnepi hangversenyre

2017. november 5-én 16 órára

Helye: Iváncsa, Református templom

Fellép: a százhalombattai
CANTICUM NOVUM vegyeskar


Jakab Erika
református lelkész
tovább

Szociális célú tűzifa támogatás 2017.

2017. november 2. Iváncsa Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 11/2017. (X.31.) önkormányzati rendeletében foglaltakra tekintettel szociális célú tűzifát biztosít azoknak a fával tüzelő személyeknek/családoknak, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, (71.250 Ft-ot).
A támogatás odaítélésénél előnyt élvez az, aki
a) aktív korúak ellátására jogosult és abban részesül,
b) időskorúak járadékára jogosult és abban részesül,
c) lakásfenntartási támogatásra jogosult és abban részesül,
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,
e) három vagy annál több kiskorú gyermeket nevel,
f) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas.

A támogatás iránti igényeket 2017. november 20. napjáig lehet benyújtani az Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatalban (2454 Iváncsa, Fő u. 61/b.).


tovább

Hirdetmény lakossági fórumról

2017. október 30. HIRDETMÉNY
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az észrevételek, javaslatok határidejét módosítottuk, így ezeket 2017.11.20. napjáig megtehetik postai úton a hivatalnak címezve (Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal: 2454 Iváncsa, Fő utca 61/b) vagy elektronikus úton a hivatal@ivancsa.hu email-címen vagy személyesen az önkormányzati hivatalban.
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerint Iváncsa Község Önkormányzata a Településképi arculati kézikönyvét elkészítette, annak érdekében, hogy meghatározza a város településképi jellemzőit, táji és építészeti értékeit, lehatárolja eltérő karakterű településrészeit, majd eszerint építészeti ajánlásokat fogalmazzon meg szöveges és képi formában az egységes településkép megőrzése, kialakítása céljából. Az arculati kézikönyv készítésével párhuzamosan az önkormányzat megkezdte a településkép védelmi önkormányzati rendeletének előkészítését is.
tovább

Meghívó

2017. október 17. Az Iváncsa Községi Önkormányzat tisztelettel meghívja Iváncsa lakosságát 2017. október 20-án pénteken 16 órakor az 1956- os forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésre.
tovább

BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2018.

2017. október 10. Iváncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. szeptember 27. napján megtartott ülésén döntött arról, hogy a 2018-as évben is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz.
tovább

Tájékoztatás áramszünetről

2017. szeptember 21. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. folyamatos korszerűsítést hajt végre a hálózatukon. A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültségmentesítése.
tovább

Tájékoztatás

2017. szeptember 14. Tájékoztatjuk a lakosságot,hogy Iváncsa déli részén, csőtörés miatt 15 óráig az ivóvízszolgáltatás szakaszosan szünetel.

tovább

Te Szedd Önkéntesen a tiszta Magyarországért mozgalom

2017. szeptember 12. Tisztelt Iváncsai lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy településünk az idei évben csatlakozott a Te Szedd Önkéntesen a tiszta Magyarországért mozgalomhoz, amelynek keretében 2017.09.15-én (pénteken) a résztvevők megtisztítják a közterületeket és a bevezető utakat az ott található, kézzel összegyűjthető hulladéktól.
tovább

Zöldhulladék szállítás

Zöldhulladék szállítás
2017. szeptember 5. Tájékoztatás a zöldhulladék szállítás lehetőségéről
tovább

Szép korú köszöntése

Szép korú köszöntése
2017. szeptember 4. Iváncsa Községi Önkormányzat képviselő-testülete valamint a Hivatal nevében Molnár Tibor polgármester és Sáfár Gabriella jegyző köszöntötte Csoknyai Jánosné Rozika nénit 90. születésnapja alkalmából.
tovább
első előző következő utolsó

Pályázataink

Iváncsa Községi Önkormányzata napelemes beruházása
Az energetikahatékonysági fejlesztési terveinkkel összhangban szavazott a Képviselő-testület a „Iváncsa Községi Önkormányzata napelemes beruházása” tárgyú KEOP pályázat benyújtása mellett, melyen 35 798 933 Ft támogatásban részesültünk.
EU fejlesztési pályázat
Dr. Fejérpataky László Általános Iskola és Művészeti Alapiskola felújítása és bővítése
IKT eszközfejlesztés
az iváncsai általános iskolában (TIOP)