Iváncsa Vízisport Egyesület (IVSE)

Az IVSE 2015. szeptemberében nyújtotta be a Székesfehérvári Törvényszékhez a bejegyzés iránti kérelmét. A kérelem elbírálása folyamatban van.

Az Egyesület alaptevékenysége a vízi sporttevékenység szervezése, valamint a vízi sporttevékenység feltételeinek megteremtése

 

Az IVSE céljai:

Széleskörű, színvonalas, rendszeres vízi sportolási lehetőség biztosítása és a versenysport, a tehetséggondozás, az utánpótlás-nevelés, diáksport és a szabadidősport támogatása.

Olyan sportolók nevelése, akik magatartásukkal, eredményeikkel hozzájárulnak a magyar sportélet színvonalának emeléséhez, illetve elismerésre méltó hagyományainak fenntartásához.

Az Egyesület tagjainak rendszeres edzési és versenyzési lehetőség biztosítása,

Edzőtáborok szervezése és lebonyolítása.

Az Egyesület működési területén élő gyermek, ifjúsági és felnőtt lakosság számára szervezett formában vízi tömegsport és szabadidősport foglalkozások biztosítása.

Nemzetközi kapcsolatok – elsősorban az EU tagállamok országaival – kiépítése, nemzetközi vízi sportesemények szervezése és megrendezése, edzőtáborok viszonossági alapon történő lebonyolítása.

 

Cím: 2454 Iváncsa, Arany János u. 1.

Adószám: folyamatban

Elérhetőség: 06 30 / 961 25 76

E-mail: folyamatban

Web: folyamatban

Kapcsolattartó személy: Szabó András egyesületi elnök-helyettes

Pályázataink

Iváncsa Községi Önkormányzata napelemes beruházása
Az energetikahatékonysági fejlesztési terveinkkel összhangban szavazott a Képviselő-testület a „Iváncsa Községi Önkormányzata napelemes beruházása” tárgyú KEOP pályázat benyújtása mellett, melyen 35 798 933 Ft támogatásban részesültünk.
EU fejlesztési pályázat
Dr. Fejérpataky László Általános Iskola és Művészeti Alapiskola felújítása és bővítése
IKT eszközfejlesztés
az iváncsai általános iskolában (TIOP)