Képviselő-testület

Képviselő-testület

Tatár Szilvia - polgármester

Molnár Tibor - alpolgármester

 

Ágoston Jácint

Baki Endre

Gyönyörű Imréné

Joó Gyuláné

Szokoli Attila

 

Pénzügyi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Összeférhetetlenségi Bizottság

elnök: Baki Endre

képviselő-testületi tag: Ágoston Jácint

külső bizottsági tag: Fülöp Gyöngyi

 

Szociális, Közművelődési és Sport Bizottság

elnök: Joó Gyuláné

képviselő-testületi tag: Szokoli Attila, Gyönyörű Imréné

külső bizottsági tag: Puha Ferenc, Kovácsné Becze Jolán

 

Pályázataink

Iváncsa Községi Önkormányzata napelemes beruházása
Az energetikahatékonysági fejlesztési terveinkkel összhangban szavazott a Képviselő-testület a „Iváncsa Községi Önkormányzata napelemes beruházása” tárgyú KEOP pályázat benyújtása mellett, melyen 35 798 933 Ft támogatásban részesültünk.
EU fejlesztési pályázat
Dr. Fejérpataky László Általános Iskola és Művészeti Alapiskola felújítása és bővítése
IKT eszközfejlesztés
az iváncsai általános iskolában (TIOP)

Panorámakép