Nyugdíjasok Iváncsai Szervezete

A NyISZ 1974. szeptemberében alakult. Jelenleg 68 tagja van. Hetente tartanak klubfoglalkozást, ahol kötetlenül beszélgetnek egymással. Negyedévenként köszöntik a aktuális névnaposokat. Kilenc társszervezettel tartják a kapcsolatot, velük batyusbált, és vacsorás nagytalálkozókat szoktak tartani. Az Iváncsán működő civil szervezetekkel jó kapcsolatot ápolnak. Részt vesznek az önkormányzat és a Faluház által közösen szervezett ünnepségeken, és fontosnak tartják, hogy a település társadalmi életéből is kivegyék a részüket. Ezért is tartják fontos feladatuknak a zsidó temető gondozását. De emellett a dr. Fejérpataky László Általános Iskolával is jó kapcsolatot ápolnak, ahol az iskolai ünnepségeken is szívesen szerepet vállalnak.

A szervezet továbbra is szeretettel várja az „aktív” nyugdíjasok jelentkezését.

Adószámunk, ahol köszönettel vájuk az 1%-os felajánlásokat: 18482959-1-07
 

Bíró Dezsőné
NYISZ elnök

Pályázataink

Iváncsa Községi Önkormányzata napelemes beruházása
Az energetikahatékonysági fejlesztési terveinkkel összhangban szavazott a Képviselő-testület a „Iváncsa Községi Önkormányzata napelemes beruházása” tárgyú KEOP pályázat benyújtása mellett, melyen 35 798 933 Ft támogatásban részesültünk.
EU fejlesztési pályázat
Dr. Fejérpataky László Általános Iskola és Művészeti Alapiskola felújítása és bővítése
IKT eszközfejlesztés
az iváncsai általános iskolában (TIOP)