Vöröskereszt Alapszervezet Iváncsa

Helyi alapszervezetünk  titkára: Tilinger Istvánné
Gazdasági felelős: Veszeli Józsefné
Tanárelnök: Kaliczné Barta Györgyi

Cím: 2454 Iváncsa, Fő u.57. 
Telefonszám: 25/255-005
Email: vedono@ivancsa.hu

 

A Magyar Vöröskereszt Dunaújvárosi Körzeti Szervezetének működési területéhez Dunaújváros, mint megyei jogú város, illetve 13 község tartozik, köztük Iváncsa.

Iváncsa község Vöröskereszt Alapszervezete a jelenlegi vezetéssel 1986. évben kezdte meg működését.

Legfőbb feladatának tartja a véradások szervezését és lebonyolítását. Ez évi két alkalmat is jelent, a levett vérmennyiség megyei szinten jelentős. Hogy már gyermekkorban felhívjuk a véradás jelentőségére és fontosságára a figyelmet, versenyt hirdettünk az óvodai csoportok és iskolai osztályok között, sikerrel. Rendszeresen gyűjtünk főleg gyermekruhákat és juttatjuk el a rászorulóknak.

Idős aktivistáinkkal tartjuk a kapcsolatot, szívesen veszik, ha meglátogatjuk Őket otthonukban.

Szervezetünk éveken keresztül részt vett a Falunapi szűrővizsgálatok szervezésében és lebonyolításában. Előadások keretében az egészségvédelemre, betegségek megelőzésére hívjuk fel a figyelmet.

Jó kapcsolatot ápolunk a Községi Önkormányzattal, a helyi Általános iskolával, Óvodával, a gazdasági szervezetekkel, civil szerveződésekkel, egyházakkal és a segítségnyújtásra kész magánszemélyekkel. 

Tilinger Istvánné és Veszeli Józsefné

Pályázataink

Iváncsa Községi Önkormányzata napelemes beruházása
Az energetikahatékonysági fejlesztési terveinkkel összhangban szavazott a Képviselő-testület a „Iváncsa Községi Önkormányzata napelemes beruházása” tárgyú KEOP pályázat benyújtása mellett, melyen 35 798 933 Ft támogatásban részesültünk.
EU fejlesztési pályázat
Dr. Fejérpataky László Általános Iskola és Művészeti Alapiskola felújítása és bővítése
IKT eszközfejlesztés
az iváncsai általános iskolában (TIOP)